groep kinderen

Waarom ouders hun kinderen

naar leefschool Groene Poortje sturen?

Hier alvast een 10‑tal redenen:

 1. Leefschool Groene Poortje wil een school op maat van je kind zijn.
  Elk kind is anders en daar willen we rekening mee houden.
  Dit houdt in dat we de klassikale momenten beperken en meer in kleine,
  gedifferentieerde groepen werken.
  Zo voorzien we uitdagende oefeningen, voor hen die extra-uitdaging kunnen gebruiken.
  Voor hen, die het wat moeilijker hebben, werken we sterk op de basisleerstof.
  We voorzien dan ook heel wat uren zorg.
 2. We stimuleren de zelfstandigheid van je kind.
  Zo mag jouw kind meedenken over de afspraken en regels op school.
  In de lessen leren we je kind van jongsaf plannen.
 3. In leefschool Groene Poortje is samenwerking heel belangrijk.
  Zo krijgen alle kinderen elke week een weekopdracht, die ze als groep moeten vervullen.
  We leren ook in leefgroepen, waarbij de oudsten peter of meter zijn van de jongsten van de klas.
 4. In onze school leren we de kinderen verantwoordelijkheid opnemen.
  We vormen samen school en daarin heeft iedereen zijn taak.
  Verantwoordelijkheid opnemen naar materiaal,
  naar de natuur maar vooral naar elkaar toe is daarin heel belangrijk.
 5. Duidelijke visie.
  Met de leerkrachten zitten we wekelijks samen om aan de kinderen een duidelijke structuur te bieden.
  Alle leerkrachten hebben dezelfde visie en werken op dezelfde manier.
 6. Elk kind is "met talent verwend".
  In onze school willen we oog hebben voor alle talenten van de kinderen.
  In hun trotsdoos of talentendoos kunnen de kinderen verzamelen waar ze trots op zijn
  en dat ook voorstellen aan elkaar.
 7. Ouderparticipatie voeren we hoog in ons vaandel.
  We hechten veel belang aan een correcte communicatie.
  Zo krijg je als ouder elke week een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de school,
  heeft elke klas een klasblog en wordt de website actueel gehouden.
  Daarnaast hebben we ook een heel actief oudercomité en word je als ouder vaak uitgenodigd op school
  (oudercontacten, infomomenten, afsluiters voor de vakantie,.....)
 8. Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthou ik. Wat ik doe, begrijp ik.
  Vanuit deze Chinese wijsheid willen we onze lessen opbouwen.
  Beleven, experimenteren, proberen,... zijn hierbij belangrijke woorden.
 9. We bewaken sterk de kwaliteit van onze school.
  Heel regelmatig bevragen we de leerlingen, de ouders en de leerkrachten in een tevredenheidenquĂȘte.
  Suggesties of opmerkingen proberen we bij te sturen.
  Maar ook de kwaliteit van het leren wordt sterk bewaakt.
  We nemen vaak deel aan genormeerde testen (testen, die afgenomen worden voor heel Vlaanderen)
  en sturen telkens bij waar nodig.
  Ook vanuit het middelbaar onderwijs horen we positieve geluiden.
 10. Elk kind een goed gevoel.
  Elk kind is anders. We willen dan ook rekening houden met de behoeften van jouw kind.
  We schenken dus veel aandacht aan een anti-pestbeleid, aan de aanbreng van sociale vaardigheden,
  leren leren, werken met de computer, aan een gezonde leefomgeving, aan beweging....

Meer weten? Breng een (vrijblijvend) bezoek aan onze school!!